พิษโควิด-19 ทำเศรษฐกิจอินเดียไตรมาส 2 ลดลง 23.9%

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/09/2563