พิษโควิด-19 ทำเศรษฐกิจ ออสเตรเลีย ติดลบ 7% ถดถอยครั้งแรกในรอบ 30 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/09/2563