พิษโควิด-19 / 7 เดือนแรกของปี 2020 บริษัทเวียดนามปิดกิจการ 63,461 ราย เฉลี่ยเดือนละ 9,000 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/09/2563