พิษโควิด-19 ธุรกิจโรงเเรมประทศทยอัตราการจ้างแรงงานลดลง 75.7% เปรียบเทียบกับปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/08/2563