พิษโควิด-19 เศรษฐกิจเวียดนามไตรมาสที่ 2 เติบโต 0.36% เติบโตที่ต่ำสุดในรอบ 30 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/08/2563