พิษโควิด-19 เศรษฐกิจ สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 2 ติดลบ 13.20% เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ครั้งแรกในรอบ 11 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/08/2563