พิษโควิด-19 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ ติดลบ 16.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/08/2563