พิษโควิด-19 เศรษฐกิจมาเลเซีย ติดลบ 17.1% ตกต่ำที่สุดในรอบ 2 ทศวรรษ

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/08/2563