วัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดถูกที่สุดในโลก ราคา 4 เหรียญสหรัฐ 125 บาท : 1 โดส

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/08/2563