วัคซีนโควิด-19 จากจีน แพงที่สุดในโลก ราคา 145 เหรียญสหรัฐ หรือ 4,551 บาท/2 โดส

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/08/2563