พิษโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นติดลบ 27.8% ตกต่ำสุดรอบ 40 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/08/2563