พิษโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจ มาเลเซีย ติดลบ 17.1% ต่ำสุดรอบ 22 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/08/2563