โควิด-19 คลี่คลาย คนไทยไปทำงาน ตปท. มิ.ย.-ก.ค. 63 พุ่งกว่า 5.2 หมื่นคน

วัชระ ประสาทแก้ว     
18/08/2563