พิษโควิด-19 ทำให้ 70% แรงงานไทย รายได้ลดลงถึง 47%

วัชระ ประสาทแก้ว     
17/08/2563