ทั้วโลก "สั่งจองวัคซีนโควิด-19 ล่วงหน้าทั้งสิ้น 5.86 พันล้านโดส

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/08/2563