พิษโควิด-19 ยอดขายอสังหาฯ ไทย ครึ่งปีแรก ลดลง 35.6% ประมาณ71,053 ล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/08/2563