ประเทศไทย ติด 1 ใน 7 ดินแดนเสี่ยง โควิด -19 "ต่ำ" จากการจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา ดินแดนความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ไทย นิวซีแลนด์ ฟิจิ หมู่เกาะไบแนเรอ ชาบา ซินต์เอิสตาซียึส และเซนต์บาร์เตเลบี

วัชระ ประสาทแก้ว     
10/08/2563