พิษโควิด-19 ทำให้รายได้ท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในโลก 22% ของGDP

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/08/2563