พิษโควิด-19 ทำเศรษฐกิจโลกติดลบ ถึง 5.2 % หนักสุดในรอบ 150 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
03/08/2563