พิษโควิด - 19 ทำเศรษฐกิจสหรัฐติดลบ 32.9% หนักสุดรอบ 73 ปี

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/08/2563