พิษโควิด-19 คาดว่าปี 63 เศรษฐกิจ ประเทศไทยจะติดลบ 8.5%

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/08/2563