พิษโควิด - 19 ยอดการใช้น้ำมันในไทย ครึ่งปีแรกของปี 63 ลดลง 13.8 %

วัชระ ประสาทแก้ว     
31/07/2563