โควิด- 19 ทำให้ยอดขาย ของเล่นเด็ก ในสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 16% จากปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/07/2563