วัคซีนโควิด-19 ไทย ดาดมีราคาเข็มละ 20 ดอลล่าร์ หรือ 620 บาท 1 คนฉีด 2 เข็ม คิดเป็นเงิน 1,240 บาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
28/07/2563