บุคลากรทางการเเพทย์แอฟริกาใต้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 13,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
25/07/2563