"โควิด-19" ฉุด เศรษฐกิจเกาหลีใต้ทรุดหนักในรอบกว่า 20 ปี ส่งออกวูบ 13.6%

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/07/2563