โควิด-19 ทำให้ชาวญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ขี่จักรยานไปทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด มากถึง 25%

วัชระ ประสาทแก้ว     
23/07/2563