"ฝรั่งเศส" บังคับสวมหน้ากากอนามัยในอาคาร ฝ่าฝืนปรับ 135 ยูโร ประมาณ 5 พันบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
21/07/2563