พิษโควิด-19 ทำให้แรงงานภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกอาจตกงาน ถึง 120 ล้านตำแหน่ง

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/07/2563