พิษโควิด-19 ท่องเที่ยวไทยสูญรายได้ ปี 63 มากถึง 2.15 ล้านล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
20/07/2563