ดาดการณ์ว่าสิ้นปี 2563 พิษโควิด -19 ทำให้คนทั่วโลก หิวตาย วันละ 12,000 คน

วัชระ ประสาทแก้ว     
14/07/2563