ณ วันนี้ ประเทศไทยผลิตหน้ากากอนามัย ได้ถึงวันละ 4.2 ล้านชิ้น

วัชระ ประสาทแก้ว     
13/07/2563