โควิด-19 ฉุด ผู้โดยสารสายการบินสหรัฐ ดิ่งเกือบ 100% ในเดือนเมษายน 2563

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/07/2563