พิษโควิด-19 ฉุดยอดขายห้างสรรพสินค้า สหรัฐอเมริกา ปี 2563 ลดลง 30%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/07/2563