ทั่วโลกมีเพียง 12 ประเทศ "ไม่พบผู้ติด" เชื้อโควิด-19 ได้แก่ เกาหลีเหนือ ไมโครนีเซีย หมู่เกาะมาร์เเชลล์ นาอูรู ตูวาลู คิริบาตี ซามัว ตองกา ปาเลา หมู่เกาะโซโลมอน และวานูอาตู

วัชระ ประสาทแก้ว     
05/07/2563