พิษ โควิด-19 นักท่องเที่ยว "นครวัด" ยอดลดลง จากปี 62 ถึง 69%

วัชระ ประสาทแก้ว     
02/07/2563