โึควิด-19 พ่นพิษ ร้านนวดไทย ปิดกิจการ มากถึง 50%

วัชระ ประสาทแก้ว     
01/07/2563