โควิด-19 พ่นพิษ ร้านขายของฝากไทย ยอดขายร่วง จากปี 62 80%

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/06/2563