โควิด-19 เริ่มคลายยอดขายรถกระบะ ในจีน พ.ค. 63 เพิ่มขึ้น จากปี 62 35%

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/06/2563