พิษโควิด-19 รายได้ ท่องเที่ยวไทย เดือน ม.ค.- พ.ค.63 ลดลง 7.5 แสนล้าน

วัชระ ประสาทแก้ว     
30/06/2563