พิษ โควิด-19 ยอดขายร้านสะดวกซื้อ ญี่ปุ่นเดือน พ.ค. 63 ลดลง 10% จากปี 2562

วัชระ ประสาทแก้ว     
26/06/2563