พิษโควิด-19 บุคลากรทางการเเพทย์รัสเซีย เสียชีวิต เกือบ 500 ราย

วัชระ ประสาทแก้ว     
24/06/2563