โควิด-19 พ่นพิษยอดขายบ้านมือสองในอเมริกา เม.ย.63 หดตัว 17.2 %

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/06/2563