โควิด-19 พ่นพิษ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย หดตัว 30 - 40% จากปี 62

วัชระ ประสาทแก้ว     
19/06/2563