โควิด-19 พ่นพิษ...ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลก ไตรมาสที่ 1 ลดลง 29.85%

วัชระ ประสาทแก้ว     
16/06/2563