โควิด-19 พ่นพิษยอดขาย รถบรรทุกในไทย ม.ค. 63 -พ.ค. 63 ลดลง 28.6%

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/06/2563