โควิด-19 พ่นพิษ สตาร์บัคส์ รายได้ลดลง 3.2 พันล้านดอนลาร๋สหรัฐฯ

วัชระ ประสาทแก้ว     
15/06/2563