โควิด-19 พ่นพิษยอดขายสินค้าแบรนด์เนมทั่วโลก ลดลง 50-60%

วัชระ ประสาทแก้ว     
09/06/2563