โควิด-19 พ่นพิษยอดขายร้านขายยาไทย ลดลง 45% ประมาณ 8 พันล้านบาท

วัชระ ประสาทแก้ว     
08/06/2563