โควิด -19 ทำพิษรายได้ภาพยนตร์ ในเอเชียลดลงถึง 85%

วัชระ ประสาทแก้ว     
07/06/2563